Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa dotyczącego nieruchomości poprzez udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie i opiniowanie umów, prowadzenie negocjacji, a przede wszystkim poprzez reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych , w tym w sprawach: - o zasiedzenie nieruchomości - o zniesienie współwłasności - w zakresie podziału geodezyjnego nieruchomości, - o ustanowienie służebności gruntowych, w tym drogi koniecznej - związanych z urządzaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości, jak również z aktualizacją stanu prawnego ksiąg wieczystych - związanych z ustalaniem stanu prawnego nieruchomości i nabywaniem nieruchomości - związanych z zawieraniem umów najmu, dzierżawy

Nieruchomości

zakres usług

Copyright © 2011-2016 Radca Prawny”
Design by Lopez

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa dotyczącego nieruchomości poprzez udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie i opiniowanie umów, prowadzenie negocjacji, a przede wszystkim poprzez reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych , w tym w sprawach: - o zasiedzenie nieruchomości - o zniesienie współwłasności - w zakresie podziału geodezyjnego nieruchomości, - o ustanowienie służebności gruntowych, w tym drogi koniecznej - związanych z urządzaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości, jak również z aktualizacją stanu prawnego ksiąg wieczystych - związanych z ustalaniem stanu prawnego nieruchomości i nabywaniem nieruchomości - związanych z zawieraniem umów najmu, dzierżawy

Nieruchomości

zakres usług

Copyright © 2011-2016 Radca Prawny”
Design by Lopez

Kancelaria Radcy Prawnego

Monika Weidemann