Jestem absolwentką Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Odbyłam aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze. W 2010 roku zdałam egzamin państwowy i uzyskałam uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Radę Radców Prawnych w Zielonej Górze ( numer wpisu R- ZG-G-340). Podczas aplikacji odbyłam praktykę zawodową w znanych gorzowskich kancelariach. Uzyskane kwalifikacje i bogate doświadczenie zawodowe umożliwiają mi rzetelne wykonywanie zawodu z jednoczesnym poszanowaniem zasad etycznych.

Monika Weidemann

radca prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Weideman rozpoczęła działalność w listopadzie 2010 roku. Kancelaria oferuje usługi prawnicze dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych, w tym doradztwo prawne oraz reprezentację przed wszelkimi sądami oraz organami administracji publicznej, w szczególności w sprawach rodzinnych, spadkowych, gospodarczych, prawa nieruchomości i windykacji należności. W swej działalności kancelaria wykorzystuje wszystkie dostępne środki porozumiewania się na odległość, stąd kieruje ofertę nie tylko do osób (podmiotów gospodarczych) z województwa lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, ale również do tych klientów, którzy mieszkają poza granicami kraju i zamierzają uporządkować swoje sprawy w Polsce. Kancelaria zapewnia poufność wszelkich informacji i dokumentów powierzonych w toku prowadzonych spraw opartą na tajemnicy zawodowej.

Kancelaria

o firmie

Copyright © 2011-2016 Radca Prawny”
Design by Lopez

Jestem absolwentką Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Odbyłam aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze. W 2010 roku zdałam egzamin państwowy i uzyskałam uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Radę Radców Prawnych w Zielonej Górze ( numer wpisu R-ZG-G-340). Podczas aplikacji odbyłam praktykę zawodową w znanych gorzowskich kancelariach. Uzyskane kwalifikacje i bogate doświadczenie zawodowe umożliwiają mi rzetelne wykonywanie zawodu z jednoczesnym poszanowaniem zasad etycznych.

Monika Weidemann

radca prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Weideman rozpoczęła działalność w listopadzie 2010 roku. Kancelaria oferuje usługi prawnicze dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych, w tym doradztwo prawne oraz reprezentację przed wszelkimi sądami oraz organami administracji publicznej, w szczególności w sprawach rodzinnych, spadkowych, gospodarczych, prawa nieruchomości i windykacji należności. W swej działalności kancelaria wykorzystuje wszystkie dostępne środki porozumiewania się na odległość, stąd kieruje ofertę nie tylko do osób (podmiotów gospodarczych) z województwa lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, ale również do tych klientów, którzy mieszkają poza granicami kraju i zamierzają uporządkować swoje sprawy w Polsce. Kancelaria zapewnia poufność wszelkich informacji i dokumentów powierzonych w toku prowadzonych spraw opartą na tajemnicy zawodowej.

Kancelaria

o firmie

Copyright © 2011-2016 Radca Prawny”
Design by Lopez

Kancelaria Radcy Prawnego

Monika Weidemann